Dūlas atbalsts dzemdībās

Par iespēju saņemt dūlas atbalstu dzemdībās, interesēties rakstot uz centrsliepa@gmail.com vai zvanot Līgai Vasarai-Brakmanei 29755173

Šobrīd dzemdībās slimnīcā sievieti var atbalstīt tikai viens cilvēks, tādēļ nav iespējams dūlas atbalsts dzemdībās pārim. 

Atbalsts dzemdībās parasti sākas ar pirmdzemdību konsultāciju, kuras laikā dūla un kliente iepazīstas un vienojas par tālākās sadarbības iespējām. Dūla izzina klientes vēlmes, vajadzības un klientes individuālo skatījumu, kādu atbalstu viņa vēlas saņemt no dūlas. Dūla izskaidro savas kompetences un atbalsta iespējas. Vienošanās par tālāko sadarbību un atbalstu dzemdību laikā tiek noslēgta rakstiski, parakstot līgumu, kurā ir atrunātas abu pušu sadarbības nosacījumi.
Sākoties dzemdībām, kliente savlaicīgi informē par to dūlu, lai viņa varētu ierasties pie klientes mājās vai dzemdību nodaļā atkarībā no klientes vēlmēm un saskaņā ar savstarpējo vienošanos.
Dūla sniedz nemedicīnisku atbalstu, tādēļ vajadzības gadījumā iedrošina klienti konsultēties ar citiem speciālistiem, piemēram, vecmāti, ginekologu, psihoterapeitu vai citu ārstu.
Dzemdību laikā dūla atbalsta ar mierinājuma vārdiem un pieskārieniem, palīdz smelties drosmi un noticēt savai varēšanai. Dūla nevada dzemdības, bet palīdz klientei tām ļauties, atbalstot emocionāli un fiziski, sniedzot savu nepārtraukto klātbūtni, saskaņā ar klientes vēlmēm.
Lēmumus un izvēles par medicīnisko aprūpi kliente pieņem pati un dūla nerisina šos jautājumus klientes vārdā.
Dūla arī fiziski aprūpē sievieti, kavē laiku, palīdz radīt sievietes vēlmēm atbilstošu vidi, palīdz ieņemt pozas, padzerties, elpo līdzi, masē u.c. Dūla ir labs palīgs, ja bērniņa tētis nepiedalās dzemdībās. Bieži dūla sniedz palīdzību arī ģimenes dzemdībās, jo dūla nav tēta konkurents, bet gan palīgs un vajadzības gadījumā atbalsta klientes partneri, iedrošinot, mierinot vai skaidrojot notiekošo.
Dzemdībās dūla paliek ar klienti līdz dzemdības ir noslēgušās un dodas prom aptuveni divas stundas pēc bērniņa piedzimšanas. Dūlas dzemdību palīdzībā ietilpst divas pēcdzemdību vizītes. Dūla var piedāvāt arī ilgstošāku atbalstu pēcdzemdību laikā, zīdīšanas problēmu gadījumā, kā arī dūla vienmēr ir atvērta sarunām par sievietes dzemdību pieredzi.

Darbības pamatprincipi:
  • Dūla palīdz atrast ceļu līdz lēmumiem, bet nepieņem tos sievietes vietā.
  • Dūla ciena sievietes lēmumus un nevērtē tos skalā "pareizi-nepareizi".
  • Dūla neveic ārsta vai vecmātes darbu, nelemj par medicīnisku manipulāciju vai medikamentu nepieciešamību.
  • Dūla ievēro konfidencialitāti. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru